Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC)

IDICO Corporation - JSC

23,800

(%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa23,800

Cao nhất24,000

Thấp nhất23,600

KLGD118,350

Vốn hóa7,140

Dư mua88,350

Dư bán47,450

Cao 52T 24,200

Thấp 52T15,400

KLBQ 52T32,160

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,149

P/E20.71

F P/E10.32

BVPS13,779

P/B1.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDC: PXL UIC TTA QNS HTI
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty IDICO – CTCP