CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT)

Joint Stock Company For Telecom & Informatics

26,000

200 (+0.78%)
22/01/2021 10:42

Mở cửa25,800

Cao nhất26,400

Thấp nhất25,800

KLGD47,900

Vốn hóa836.81

Dư mua11,100

Dư bán23,100

Cao 52T 28,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T67,290

NN mua-

% NN sở hữu0.51

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,789

P/E9.25

F P/E8.41

BVPS21,339

P/B1.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICT: ELC STB VNM TTN VGI
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

30/09/2019 30/09/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.