CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG)

Song Hong Construction Joint Stock Company

5,600

(%)
31/03/2020 09:08

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa98

Dư mua17,000

Dư bán11,600

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T2,372

NN mua-

% NN sở hữu6.58

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*669

P/E8.37

F P/E3.73

BVPS17,547

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICG: AST VIB NBB HBC OIL
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Sông Hồng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.46%

+/- Qua 1 tháng-6.12%

+/- Qua 1 quý-16.42%

+/- Qua 1 năm-25.50%

+/- Niêm yết-1.32%

Cao nhất 52 tuần (26/04/2019)*8,171

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*5,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)13,035

KLGD/Ngày (1 tháng)13,951

KLGD/Ngày (1 quý)5,360

KLGD/Ngày (1 năm)2,363

Nhiều nhất 52 tuần (23/03/2020)*59,500

Ít nhất 52 tuần (02/01/2020)*10