CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG)

Song Hong Construction Joint Stock Company

5,800

100 (+1.75%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa5,700

Cao nhất5,800

Thấp nhất5,500

KLGD23,600

Vốn hóa102

Dư mua22,700

Dư bán20,300

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,500

KLBQ 52T2,551

NN mua15,000

% NN sở hữu6.60

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*669

P/E8.52

F P/E3.80

BVPS17,547

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICG: OIL AST HBC VIB VDP
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Sông Hồng