Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN)

Vietnam Airlines JSC

19,300

800 (+4.32%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa18,500

Cao nhất19,300

Thấp nhất18,500

KLGD826,490

Vốn hóa27,373

Dư mua67,110

Dư bán30,650

Cao 52T 44,000

Thấp 52T17,800

KLBQ 52T615,603

NN mua168,280

% NN sở hữu9.66

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,640

P/E11.28

F P/E12.89

BVPS13,106

P/B1.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVN: VJC VNM VCB VIC MWG
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP