CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH)

HVC Investment and Technology JSC

7,530

-560 (-6.92%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa7,530

Cao nhất7,530

Thấp nhất7,530

KLGD92,490

Vốn hóa147

Dư mua

Dư bán170,300

Cao 52T 28,100

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T303,457

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,290

P/E3.53

F P/E2.02

BVPS15,117

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVH: HVN ROS HPX LDG AMD
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.45%

+/- Qua 1 tháng-29.63%

+/- Qua 1 quý-54.37%

+/- Qua 1 năm-67.76%

+/- Niêm yết-47.82%

Cao nhất 52 tuần (24/07/2019)*28,134

Thấp nhất 52 tuần (27/03/2020)*7,530

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)547,274

KLGD/Ngày (1 tháng)357,671

KLGD/Ngày (1 quý)353,371

KLGD/Ngày (1 năm)305,057

Nhiều nhất 52 tuần (26/12/2019)*1,685,450

Ít nhất 52 tuần (11/09/2019)*48,190