CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE: HUB)

Thua Thien Hue Construction Corporation

18,100

(%)
14/07/2020 15:00

Mở cửa18,100

Cao nhất18,100

Thấp nhất18,100

KLGD

Vốn hóa276

Dư mua8,890

Dư bán1,140

Cao 52T 25,300

Thấp 52T15,200

KLBQ 52T12,018

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,194

P/E4.32

F P/E5.52

BVPS27,893

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HUB: CTD HDC TEG HBC KDF
Trending: HPG (46.938) - VNM (33.480) - FLC (26.449) - ITA (26.117) - MWG (25.469)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế