CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI)

IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company

10,950

(%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa10,950

Cao nhất10,950

Thấp nhất10,950

KLGD

Vốn hóa273

Dư mua1,750

Dư bán2,750

Cao 52T 11,500

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T8,484

NN mua-

% NN sở hữu17.25

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,801

P/E3.91

F P/E3.75

BVPS18,398

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTI: VMC NT2 SWC PPC VHC
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.23%

+/- Qua 1 tháng-4.37%

+/- Qua 1 quý+2.98%

+/- Qua 1 năm+17.19%

+/- Niêm yết+51.24%

Cao nhất 52 tuần (22/01/2020)*11,450

Thấp nhất 52 tuần (28/02/2019)*9,302

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,333

KLGD/Ngày (1 tháng)7,214

KLGD/Ngày (1 quý)5,673

KLGD/Ngày (1 năm)8,484

Nhiều nhất 52 tuần (07/06/2019)*84,450

Ít nhất 52 tuần (16/07/2019)*10