CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI)

IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company

13,100

100 (+0.77%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa13,000

Cao nhất13,200

Thấp nhất13,000

KLGD12,080

Vốn hóa327

Dư mua2,060

Dư bán4,060

Cao 52T 13,600

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T6,462

NN mua-

% NN sở hữu17.12

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,801

P/E4.64

F P/E4.39

BVPS18,993

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTI: NLG AGM HBC BMP HAH
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.68%

+/- Qua 1 tháng+3.15%

+/- Qua 1 quý+21.30%

+/- Qua 1 năm+31.71%

+/- Niêm yết+44.75%

Cao nhất 52 tuần (03/07/2020)*13,600

Thấp nhất 52 tuần (22/07/2019)*9,763

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)10,242

KLGD/Ngày (1 tháng)9,322

KLGD/Ngày (1 quý)7,241

KLGD/Ngày (1 năm)6,462

Nhiều nhất 52 tuần (13/08/2019)*51,360

Ít nhất 52 tuần (16/07/2019)*10