CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI)

IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company

11,250

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa11,250

Cao nhất11,250

Thấp nhất11,250

KLGD

Vốn hóa281

Dư mua6,630

Dư bán6,030

Cao 52T 11,500

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T8,491

NN mua-

% NN sở hữu17.25

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,801

P/E4.02

F P/E3.86

BVPS18,398

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTI: VMC VHC SWC NT2 PPC
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO