CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI)

IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company

10,950

(%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa10,950

Cao nhất10,950

Thấp nhất10,950

KLGD

Vốn hóa273

Dư mua1,750

Dư bán2,750

Cao 52T 11,500

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T8,484

NN mua-

% NN sở hữu17.25

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,801

P/E3.91

F P/E3.75

BVPS18,398

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTI: NT2 VMC SWC PPC VHC
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO