CTCP Phát hành sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên (OTC: HST)

Hung Yen Books & School Equipment JSC

Đã hủy niêm yết

6,400

(%)
07/02/2020 00:00

Mở cửa6,400

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,400

KLGD

Vốn hóa9.53

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,400

Thấp 52T6,400

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0.07

Beta0.30

EPS680

P/E9.41

F P/E9.60

BVPS11,524

P/B0.56

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng HST: FLC ROS VID PET PLC
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết+8.83%

Cao nhất 52 tuần (-)*-

Thấp nhất 52 tuần (-)*-

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (-)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.