Mã xem cùng HRS: MSN
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Bà Lê Thảo VânCTHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Thiện NhậtTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Trịnh Vĩ ĐạtTGĐ/TVHĐQT1976CN Tài chính - Ngân hàngN/A
Ông Trần Anh DũngPhó TGĐ1977ThS QTKD-N/A
Ông Trần Tống SángTVHĐQT/Phó TGĐ1985ThS Tài chính370,303N/A
Bà Hồ Thị KiềuQuyền KTT1987CN KTTC-2013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Bà Lê Thảo VânCTHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Thiện NhậtTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Trịnh Vĩ ĐạtTGĐ/TVHĐQT1976N/a-N/A
Ông Trần Anh DũngPhó TGĐ1977N/a-N/A
Ông Trần Tống SángTVHĐQT/Phó TGĐ1985N/a-N/A
Bà Hồ Thị KiềuQuyền KTT1987CN KTTC-2013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Đoàn Mạnh KhâmCTHĐQT-N/a1,448,000Độc lập
Ông Lâm Bảo QuangTVHĐQT-N/a-Độc lập
Bà Ngô Quỳnh NhưTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Trần Anh ViễnTGĐ-N/a-N/A
Bà Hồ Thị KiềuQuyền KTT1987CN KTTC-2013