CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,100

-1,300 (-9.70%)
04/08/2020 15:02

Mở cửa12,100

Cao nhất12,100

Thấp nhất12,100

KLGD100

Vốn hóa898

Dư mua7,700

Dư bán600

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T270

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.93

F P/E10.78

BVPS13,988

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: VNM VTP ABT AMV BWS
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng