CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,600

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa12,600

Cao nhất12,600

Thấp nhất12,600

KLGD

Vốn hóa935

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T341

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.21

F P/E11.87

BVPS13,988

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: BHA CLX DNA DNW HND
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng