CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,100

(%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa12,100

Cao nhất12,100

Thấp nhất12,100

KLGD

Vốn hóa897.90

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T579

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,124

P/E10.77

F P/E11.39

BVPS14,047

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: ASG BWS DNW DVC HDW
Trending: HPG (86.760) - ROS (79.322) - MBB (66.468) - SHB (63.899) - STB (56.322)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.