CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,000

(%)
04/12/2020 12:42

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa890

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T533

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E10.68

F P/E11.30

BVPS13,643

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: VC6 VGG VNT VSA BDW
Trending: HPG (85.429) - TCB (47.902) - MBB (47.641) - VNM (42.715) - LPB (34.708)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019UBND Thành phố Hải Phòng59,797,84080.58
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018UBND Thành phố Hải Phòng59,797,84080.58
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017UBND Thành phố Hải Phòng59,797,84080.58
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.