CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

18,450

50 (+0.27%)
16/08/2019 15:00

Mở cửa18,500

Cao nhất18,600

Thấp nhất18,350

KLGD623,110

Vốn hóa20,453

Dư mua32,850

Dư bán50,900

Cao 52T 19,000

Thấp 52T13,300

KLBQ 52T1,197,288

NN mua-

% NN sở hữu0.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-761

P/E-24.18

F P/E158.43

BVPS8,702

P/B2.12

Mã xem cùng HNG: HAG FLC HPG VIC VCB
Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai