CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

12,100

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa12,150

Cao nhất12,200

Thấp nhất12,050

KLGD1,349,220

Vốn hóa13,414

Dư mua727,880

Dư bán366,450

Cao 52T 16,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T623,458

NN mua25,770

% NN sở hữu0.20

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.80

F P/E23.70

BVPS8,259

P/B1.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG HSG HPG DXG MWG
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai