CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (UPCoM: HMS)

HoChiMinh Museum Construction Joint Stock Company

22,300

2,900 (+14.95%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa22,300

Cao nhất22,300

Thấp nhất22,300

KLGD100

Vốn hóa178

Dư mua4,100

Dư bán300

Cao 52T 29,500

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T626

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,566

P/E3.49

F P/E3.70

BVPS49,474

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HMS: DBM DBC AST MSN BAV
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh