CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

11,200

(%)
29/09/2020 15:05

Mở cửa11,200

Cao nhất11,300

Thấp nhất11,200

KLGD16,900

Vốn hóa202

Dư mua27,300

Dư bán52,300

Cao 52T 13,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T155,704

NN mua-

% NN sở hữu1.68

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.51

F P/E9.93

BVPS11,470

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: DIG GMD HQC PVD TNG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam60,000 (VND)80
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam36,000 (VND)66.67
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
04/08/2018CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam36,000 (VND)66.67