CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

10,800

(%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa10,900

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,800

KLGD181,600

Vốn hóa194

Dư mua13,200

Dư bán48,000

Cao 52T 13,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T153,357

NN mua-

% NN sở hữu1.68

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.07

F P/E9.57

BVPS11,470

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: DTP MWG PHR FCN DBC
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng