CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

10,800

-100 (-0.92%)
05/08/2020 12:23

Mở cửa10,900

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,800

KLGD95,000

Vốn hóa194

Dư mua135,300

Dư bán65,300

Cao 52T 13,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T151,543

NN mua-

% NN sở hữu1.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.18

F P/E9.66

BVPS11,470

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: FCN FLC AMD TDM VCB
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
13/03/2020Trần Thị Thu Phương1,682,0009.34
Nguyễn Huy Long1,221,0006.78
Trần Kim Gia920,0005.11
Nguyễn Thị Thu Thùy902,1205.01
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Trần Kim Gia800,0008
Trần Thị Thu Phương680,0006.80
Nguyễn Huy Long540,0005.40
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
06/06/2018Trần Kim Gia800,0008
Trần Thị Thu Phương680,0006.80
Nguyễn Huy Long540,0005.40