CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

26,800

(%)
17/07/2019 13:41

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa54

Dư mua

Dư bán200

Cao 52T 26,800

Thấp 52T21,300

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu28

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,090

P/E24.59

F P/E23.70

BVPS20,870

P/B1.28

Mã xem cùng HCT: CMC CTB DXP PMS
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng