CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

23,400

(%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa23,400

Cao nhất23,400

Thấp nhất23,400

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 24,000

Thấp 52T21,300

KLBQ 52T21

NN mua-

% NN sở hữu27.99

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,090

P/E21.47

F P/E20.69

BVPS20,870

P/B1.12

Mã xem cùng HCT: DTI ASA CTA CTX A32
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng