CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT)

Hai Phong Cement Transport & Trading JSC

29,000

(%)
18/09/2019 14:14

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán200

Cao 52T 29,000

Thấp 52T21,300

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu28.01

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,090

P/E26.61

F P/E25.65

BVPS20,425

P/B1.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCT: PMP PVC MAYVIETTHINH ILB MTS
Trending: MWG (26.593) - VNM (25.743) - HPG (24.252) - FPT (23.279) - MBB (19.780)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng