CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

12,700

(%)
28/09/2020 15:01

Mở cửa12,700

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,700

KLGD

Vốn hóa29

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 139,100

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T20

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E4.46

F P/E4.78

BVPS13,996

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: HVA TST TTV VMD MBG
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội