CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

17,700

(%)
02/03/2021 11:49

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa39.82

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 139,100

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T18

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0.07

Beta-

EPS*2,846

P/E6.22

F P/E6.04

BVPS13,996

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.