CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

38,700

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa38,700

Cao nhất38,700

Thấp nhất38,700

KLGD

Vốn hóa87

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 150,000

Thấp 52T23,500

KLBQ 52T8

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E13.60

F P/E14.58

BVPS13,996

P/B2.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: AAS ACL APL CEN DGC
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội