CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS)

Hanoi Railway Signal & Telecom JSC

12,700

-2,200 (-14.77%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa12,700

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,700

KLGD400

Vốn hóa29

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 139,100

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T20

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,846

P/E5.24

F P/E5.61

BVPS13,996

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCS: HVA TST CTX PBC AAS
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2016 31/12/2016