CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD)

HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

2,390

-10 (-0.42%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,300

KLGD52,070

Vốn hóa65

Dư mua16,220

Dư bán36,750

Cao 52T 5,200

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T276,815

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,280

P/E1.88

F P/E1.35

BVPS12,690

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCD: LDG TTB HAI HHS ROS
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD