CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD)

HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

2,150

-20 (-0.92%)
30/03/2020 15:00

Mở cửa2,170

Cao nhất2,170

Thấp nhất2,070

KLGD200,320

Vốn hóa58

Dư mua11,600

Dư bán30,530

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,000

KLBQ 52T269,088

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*728

P/E2.98

F P/E1.22

BVPS12,690

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCD: LDG SJF SBT HQC HHS
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD