CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD)

HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

2,090

-60 (-2.79%)
31/03/2020 14:46

Mở cửa2,210

Cao nhất2,210

Thấp nhất2,000

KLGD355,690

Vốn hóa56

Dư mua

Dư bán24,910

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,000

KLBQ 52T269,088

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*728

P/E2.95

F P/E1.21

BVPS12,690

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCD: LDG SJF HQC SBT HHS
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD