CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD)

HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

2,270

50 (+2.25%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa2,150

Cao nhất2,310

Thấp nhất2,100

KLGD78,930

Vốn hóa61

Dư mua31,070

Dư bán30,650

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,000

KLBQ 52T268,414

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*728

P/E3.05

F P/E1.25

BVPS12,690

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HCD: FLC HQC AMD LDG HDC
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD