CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS)

Hoa Binh Securities JSC

2,000

100 (+5.26%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD100

Vốn hóa66

Dư mua4,200

Dư bán

Cao 52T 4,600

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T8,938

NN mua-

% NN sở hữu0.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*223

P/E8.52

F P/E22.39

BVPS11,684

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBS: SHB SHS TOP S55 ART
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Hòa Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.76%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+5.26%

+/- Qua 1 năm-9.09%

+/- Niêm yết-88.07%

Cao nhất 52 tuần (14/06/2019)*4,600

Thấp nhất 52 tuần (01/10/2019)*1,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)742

KLGD/Ngày (1 tháng)1,892

KLGD/Ngày (1 quý)3,394

KLGD/Ngày (1 năm)8,972

Nhiều nhất 52 tuần (26/03/2019)*738,100

Ít nhất 52 tuần (29/10/2019)*9