CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE)

Ha Tinh Book And Equipment Education JSC

9,400

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,400

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 13,400

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6,330

NN mua-

% NN sở hữu20.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*851

P/E11.05

F P/E10.49

BVPS11,353

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBE: HMC PTS TSC TTF VIP
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+9.30%

+/- Qua 1 quý+34.29%

+/- Qua 1 năm+17.50%

+/- Niêm yết-52.80%

Cao nhất 52 tuần (29/11/2019)*13,400

Thấp nhất 52 tuần (28/05/2020)*6,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)4

KLGD/Ngày (1 quý)1,058

KLGD/Ngày (1 năm)6,330

Nhiều nhất 52 tuần (29/11/2019)*1,186,323

Ít nhất 52 tuần (02/03/2020)*100