CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE)

Ha Tinh Book And Equipment Education JSC

7,200

(%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,200

KLGD

Vốn hóa16

Dư mua

Dư bán5,000

Cao 52T 13,400

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6,329

NN mua-

% NN sở hữu20.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*851

P/E8.46

F P/E8.03

BVPS11,353

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBE: IDPCO LAF SZC VIP ELC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh