CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE)

Ha Tinh Book And Equipment Education JSC

8,500

(%)
28/10/2020 09:31

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa19

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,400

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T6,012

NN mua-

% NN sở hữu20.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*851

P/E9.99

F P/E37.93

BVPS11,825

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HBE: HCC HCT HDA HEV HLA
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh