CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT)

Ha Noi Beer Trading Joint Stock Company

21,000

-500 (-2.33%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa21,500

Cao nhất21,900

Thấp nhất20,700

KLGD50,010

Vốn hóa66

Dư mua13,490

Dư bán23,990

Cao 52T 35,600

Thấp 52T19,100

KLBQ 52T2,190

NN mua-

% NN sở hữu8.09

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,699

P/E5.81

F P/E4.25

BVPS23,953

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAT: FT1 TBC PIA ACB VNM
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Bia Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.94%

+/- Qua 1 tháng+5.53%

+/- Qua 1 quý+5.53%

+/- Qua 1 năm-36.17%

+/- Niêm yết+33.66%

Cao nhất 52 tuần (31/12/2019)*35,600

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*19,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)28,177

KLGD/Ngày (1 tháng)7,546

KLGD/Ngày (1 quý)4,569

KLGD/Ngày (1 năm)2,198

Nhiều nhất 52 tuần (10/08/2020)*60,015

Ít nhất 52 tuần (05/09/2019)*10