CTCP Hacisco (HOSE: HAS)

Hacisco Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,190

-10 (-0.14%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa6,700

Cao nhất7,200

Thấp nhất6,700

KLGD310

Vốn hóa56

Dư mua6,000

Dư bán3,000

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T2,359

NN mua-

% NN sở hữu19.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*666

P/E10.81

F P/E4.80

BVPS18,528

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAS: FIR HFT HHL HMC HTV
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hacisco