CTCP Hacisco (HOSE: HAS)

Hacisco Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

6,120

-450 (-6.85%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa6,140

Cao nhất6,140

Thấp nhất6,120

KLGD6,020

Vốn hóa48

Dư mua2,500

Dư bán4,360

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T2,079

NN mua-

% NN sở hữu19.55

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*663

P/E9.91

F P/E4.38

BVPS18,525

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAS: CDC CT6 HQC HDG HES
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hacisco

Sự kiện sắp diễn ra