CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP)

Hapaco Corporation

3,300

(%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa3,250

Cao nhất3,300

Thấp nhất3,250

KLGD5,140

Vốn hóa183

Dư mua3,110

Dư bán74,370

Cao 52T 3,900

Thấp 52T2,900

KLBQ 52T46,973

NN mua-

% NN sở hữu7.18

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*354

P/E9.32

F P/E3.99

BVPS12,420

P/B0.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAP: LDG AMD ROS HAI HHS
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hapaco