Groupama Vietnam General Insurance Co. Ltd (Other: Groupama)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with GROUPAMA: GKM
Trending: FLC (226,477) - DIG (154,041) - HPG (149,831) - CEO (148,098) - ROS (128,576)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Groupama Vietnam General Insurance Co. Ltd

Name: Groupama Vietnam General Insurance Co. Ltd

Abbreviation:Groupama Vietnam

Address: Groupama Vietnam - Unit 4.3 Tòa Nhà E Town - 364 Đường Cộng Hòa - Q.Tân Bình - Tp.Hồ Chí Minh

Telephone: (84.28) 3827 0124

Fax: (84.28) 3827 0125

Email:contact@groupama.vn

Website:http://www.groupama.vn

Exchange: Khác

Sector: Finance and Insurance

Industry: Insurance Carriers and Related Activities

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Cung cấp một danh mục bảo hiểm đa dạng dành cho nhiều đối tựơng khác nhau như doanh nghiệp, tư thương (cửa hàng, buôn bán...), tư nhân cá thể, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.