Trending: HPG (68.357) - VNM (45.941) - MWG (34.746) - HVN (33.670) - VN30F1M (27.039)
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm lúa gạo

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉẤp Bến - X.Thạnh - H.Phú Cẩu - T.Tây Ninh
• Điện thoại(84.276) 376 4062
• Fax(84.276) 376 4061
• Email
• Website
Văn phòng đại diện