Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (UPCoM: GVR)

Vietnam Rubber Group - Joint Stock Company

12,100

900 (+8.04%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa11,300

Cao nhất12,100

Thấp nhất9,600

KLGD1,272,443

Vốn hóa48,400

Dư mua585,657

Dư bán412,357

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,700

KLBQ 52T698,322

NN mua-

% NN sở hữu0.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*831

P/E13.43

F P/E10.76

BVPS12,672

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GVR: VRG PHR CTG BSR VNM
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP