CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA)

Thuan An Wood Processing Joint Stock Company

11,600

250 (+2.20%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa11,600

Cao nhất11,600

Thấp nhất11,600

KLGD30

Vốn hóa114

Dư mua210

Dư bán3,790

Cao 52T 12,200

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T1,206

NN mua-

% NN sở hữu0.31

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,861

P/E6.10

F P/E6.60

BVPS16,007

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GTA: TLD GVR TMW GDT VRG
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chế biến gỗ Thuận An

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.50%

+/- Qua 1 tháng+10.48%

+/- Qua 1 quý+1.31%

+/- Qua 1 năm+4.60%

+/- Niêm yết-38%

Cao nhất 52 tuần (25/10/2019)*12,172

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*9,422

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)960

KLGD/Ngày (1 tháng)1,713

KLGD/Ngày (1 quý)1,685

KLGD/Ngày (1 năm)1,198

Nhiều nhất 52 tuần (13/05/2020)*18,430

Ít nhất 52 tuần (08/10/2019)*10