CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP)

International Gas Product Shipping Joint Stock Company

9,820

-380 (-3.73%)
12/08/2020 15:00

Mở cửa9,810

Cao nhất10,100

Thấp nhất9,800

KLGD440

Vốn hóa354

Dư mua5,770

Dư bán2,380

Cao 52T 11,300

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T4,013

NN mua50

% NN sở hữu8.73

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,369

P/E7.45

F P/E6.95

BVPS11,947

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GSP: VIP CVN PVT PJT HTI
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế