CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP)

International Gas Product Shipping Joint Stock Company

11,750

750 (+6.82%)
20/01/2020 10:55

Mở cửa11,750

Cao nhất11,750

Thấp nhất11,100

KLGD210

Vốn hóa423

Dư mua100

Dư bán21,890

Cao 52T 13,000

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T5,979

NN mua-

% NN sở hữu12.68

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,012

P/E5.47

F P/E6.34

BVPS12,102

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GSP: DSN PGD TRA PVT SKG
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.07%

+/- Qua 1 tháng+3.98%

+/- Qua 1 quý-6.14%

+/- Qua 1 năm+4.68%

+/- Niêm yết+54.56%

Cao nhất 52 tuần (10/07/2019)*13,019

Thấp nhất 52 tuần (16/01/2020)*10,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,548

KLGD/Ngày (1 tháng)1,039

KLGD/Ngày (1 quý)3,365

KLGD/Ngày (1 năm)5,959

Nhiều nhất 52 tuần (22/03/2019)*417,620

Ít nhất 52 tuần (09/09/2019)*10