CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP)

International Gas Product Shipping Joint Stock Company

11,000

500 (+4.76%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa10,950

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,950

KLGD1,230

Vốn hóa396

Dư mua500

Dư bán4,720

Cao 52T 13,000

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T5,979

NN mua230

% NN sở hữu12.68

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,012

P/E5.22

F P/E6.05

BVPS12,102

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GSP: DSN PGD PVT TRA GMD
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế