CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP)

International Gas Product Shipping Joint Stock Company

11,750

750 (+6.82%)
20/01/2020 09:42

Mở cửa11,750

Cao nhất11,750

Thấp nhất11,100

KLGD210

Vốn hóa423

Dư mua100

Dư bán1,130

Cao 52T 13,000

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T5,979

NN mua-

% NN sở hữu12.68

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,012

P/E5.47

F P/E6.34

BVPS12,102

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GSP: DSN PGD TRA PVT SKG
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế