CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX)

My Xuan Brick Tile Pottery And Construction JSC

23,500

-2,300 (-8.91%)
14/07/2020 15:05

Mở cửa23,500

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,500

KLGD2,000

Vốn hóa125

Dư mua2,500

Dư bán2,800

Cao 52T 25,800

Thấp 52T20,000

KLBQ 52T93

NN mua-

% NN sở hữu1.99

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,483

P/E7.41

F P/E6.10

BVPS16,939

P/B1.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMX: DHC AMC GND C32 HTL
Trending: HPG (46.938) - VNM (33.480) - FLC (26.449) - ITA (26.117) - MWG (25.469)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân