CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Gemadept Corporation

20,000

-450 (-2.20%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa20,450

Cao nhất20,450

Thấp nhất19,850

KLGD480,470

Vốn hóa5,938

Dư mua32,370

Dư bán23,020

Cao 52T 27,400

Thấp 52T18,800

KLBQ 52T414,889

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,595

P/E12.82

F P/E8.74

BVPS22,088

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMD: HPG VSC HVN FPT POW
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gemadept

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.71%

+/- Qua 1 tháng-6.54%

+/- Qua 1 quý-19.84%

+/- Qua 1 năm-22.41%

+/- Niêm yết+223.89%

Cao nhất 52 tuần (20/08/2019)*27,383

Thấp nhất 52 tuần (04/02/2020)*18,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)485,612

KLGD/Ngày (1 tháng)554,721

KLGD/Ngày (1 quý)321,718

KLGD/Ngày (1 năm)414,757

Nhiều nhất 52 tuần (08/08/2019)*3,368,880

Ít nhất 52 tuần (31/12/2019)*53,250