CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Gemadept Corporation

23,800

-250 (-1.04%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa24,050

Cao nhất24,150

Thấp nhất23,650

KLGD415,100

Vốn hóa7,067

Dư mua37,170

Dư bán48,670

Cao 52T 25,200

Thấp 52T14,300

KLBQ 52T402,229

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,602

P/E15.01

F P/E10.27

BVPS22,597

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GMD: HPG HSG STB ACB MBB
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gemadept