CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)

Gia Lai Hydropower JSC

31,000

-300 (-0.96%)
19/01/2021 09:58

Mở cửa31,100

Cao nhất31,100

Thấp nhất31,000

KLGD3,800

Vốn hóa985.02

Dư mua14,100

Dư bán12,500

Cao 52T 32,000

Thấp 52T23,100

KLBQ 52T5,465

NN mua-

% NN sở hữu1.69

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,337

P/E7.22

F P/E6.69

BVPS13,398

P/B2.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GHC: DRL SBA EVF GEG CHP
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Gia Lai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.96%

+/- Qua 1 tháng-3.43%

+/- Qua 1 quý+1.92%

+/- Qua 1 năm+25.51%

+/- Niêm yết+12,450.61%

Cao nhất 52 tuần (21/12/2020)*32,000

Thấp nhất 52 tuần (10/04/2020)*23,053

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)10,844

KLGD/Ngày (1 tháng)14,711

KLGD/Ngày (1 quý)12,928

KLGD/Ngày (1 năm)5,458

Nhiều nhất 52 tuần (16/12/2020)*118,615

Ít nhất 52 tuần (31/03/2020)*5

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.