CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)

Gia Lai Hydropower JSC

32,200

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa32,200

Cao nhất32,200

Thấp nhất32,200

KLGD

Vốn hóa660

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 37,900

Thấp 52T27,900

KLBQ 52T2,776

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,337

P/E7.42

F P/E6.55

BVPS19,487

P/B1.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GHC: SBA DRL EVF CHP GEG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Gia Lai